Erfaret tekniskt team
Jamko Teknik i Sollefteå har den kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna beräkna, konstruera och dokumentera inom mekanisk, hydraulisk och elektrisk teknik. Företaget har två erfarna ingenjörer och har arbetat upp ett gott renommé för sina breda kunskaper och utmärkta lösningar.
Det var tjugo år sedan Jan Mattsson startade upp företaget Jamko Teknik AB. Företaget erbjuder konsulttjänster inom mekanik, hydraulik och elektrisk teknik och de senaste tre åren har de arbetat mycket åt EON ES med renoveringar och ombyggnader av kraftverksstationer.
- Eftersom de flesta kraftstationer nu börjar bli gamla är det dags för de många av dem att renoveras, det gör att det är stor efterfrågan på våra tjänster, berättar Jan.

Jan är utbildad gymnasieingenjör och har lång erfarenhet av yrket. I många år arbetade han på Z-Lyften innan han en dag bestämde sig för att göra något nytt och starta eget. Målsättningen var att rikta sig till mindre tillverkningsindustrier som hade egna produkter. Jan har en anställd, Fredrik, som också är ingenjör.
- Eftersom vi båda har lång praktisk erfarenhet, förutom våra teoretiska kunskaper, har vi en större förståelse för hur saker ska konstrueras för att fungera i verkligheten, menar Jan.
Fredrik är verktygsmakare i grunden och bägge två är skickliga på att rita i 3D.

- När vi började använde vi ritplatta. Utvecklingen inom branschen har varit enorm, det är viktigt att behärska ritverktygen för att nå ett bra resultat, menar Jan.
Jan och Fredrik ser ljust på framtiden. De trivs med sitt företag och sina kunder och har stora visioner om framtiden. De tycker också det är viktigt att gedigna kunskaper förs vidare och är positiva till lärlingstjänster.
- Vår styrka är att vi har både den praktiska och den teoretiska erfarenheten, det är en trygghet för våra kunder, säger Jan.

Jamko Teknik AB

Bransch:
Teknisk konsult

Telefon: 0620-208 43
Alternativ: 070-60 60 843


Email:
jan.mattsson@jamko.se

Hemsida:
www.jamko.se

Adress:
Jamko Teknik AB
Spetsbergsvägen 15
88240 Långsele

| 13 SENASTE FÖRETAGEN